facebook goldenline linkedin

Dobór i selekcja

Wieloletnie działania w obszarze rekrutacji sprawiły, że w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach pracują zarekomendowane przez nas osoby. Jesteśmy szczególnie dumni z umiejętności wyszukiwania kandydatów o rzadko spotykanych kwalifikacjach, działających w specjalistycznych branżach.

Poszukujemy nie tylko ludzi spełniających określone wymagania przyszłego pracodawcy, ale również takich, którzy swoim zaangażowaniem i pasją przyczynią się zarówno do zwiększenia zysków firmy, jak i wysokiej jakości oferowanych przez nią usług.

 

Zapewniamy:

 

- kompleksowe określenie potrzeb przedsiębiorstwa, jak i wymagań stanowiska pracy,

 

- sporządzenie listy kluczowych kwalifikacji, cech i umiejętności we współpracy z przyszłym pracodawcą,

- analizę rynku pracy oraz określenie dostępności potencjalnych kandydatów,

- wybór optymalnego sposobu dotarcia do jak największej liczby osób o określonych kompetencjach,

- selekcję otrzymanych aplikacji i dobór najbardziej odpowiednich kandydatów, zaproszonych następnie na rozmowy kwalifikacyjne,

- przeprowadzenie specjalistycznych testów kompetencyjnych i psychologicznych (na życzenie klienta),

- sporządzanie raportów, opisujących proponowane przez nas kandydatury,

- organizację spotkań z wybranymi osobami.

Klientom oferujemy również specjalne usługi w zakresie poszukiwań ukierunkowanych – kontaktujemy się z potencjalnymi kandydatami, wytypowanymi przez pracodawcę.