facebook goldenline linkedin

Executive Search

Rekrutacja skoncentrowana na managerach wyższego szczebla wiąże się z dużym wyzwaniem – do najlepszych specjalistów trzeba dotrzeć głównie drogą networkingu, czyli wykorzystując sieć wzajemnych powiązań i kontaktów biznesowych.


Ciągły kontakt z osobami o najbardziej poszukiwanych kompetencjach oraz śledzenie ich kariery zawodowej pozwala nam na efektywne wyszukiwanie kandydatów na stanowiska, uplasowane na najwyższych szczeblach organizacji. Budujemy długotrwałe relacje, dzięki którym mamy możliwość szybkiego dotarcia do osób, które decydują o kierunku rozwoju polskich organizacji.


Proces poszukiwań rozpoczynamy od dogłębnej analizy potrzeb przedsiębiorstwa oraz rynku pracy, co pozwala nam na  zdefiniowanie wymaganych kompetencji oraz określenie strategii poszukiwań.

 

Dzięki sprawdzeniu referencji kandydatów oraz ich umiejętności managerskich, finalnie prezentujemy najbardziej wykwalifikowane do pełnienia funkcji kierowniczych osoby.


Jeśli poszukują Państwo kompetentnych kandydatów, odpowiedzialnych za najważniejsze funkcje w przedsiębiorstwie, zapraszamy do współpracy.